O nás

Kto sme?

Uverili sme, že všetko, čo sa v našom živote deje, nie je dielom náhody. Uverili sme, že náš život má zmysel a že smrťou pre nás všetko nekončí. Uverili sme, že náš Boh je natoľko milujúcim Bohom, že dal svojho Syna Ježiša Krista ako obeť za záchranu človeka. Uverili sme, že Biblia je živé Božie Slovo a že má moc meniť ľudské životy a prinášať dobro. Uverili sme, že Biblia platí stále a to tak, ako bola kedysi napísaná. Uverili sme, že Boh má pevne v rukách dejiny sveta, že sa vráti na zem i druhýkrát a stane sa Kráľom vesmíru. Uverili sme, že ponuka žiť s Bohom je ponukou kvalitnejšieho života. To sme prežili a prežívame.
O Biblií

Musíme povedať, že sa na Bibliu… nemôžeme dívať ako na iné knihy. Veríme – a každý má možnosť sa presvedčiť, že verí oprávnene – že Biblia nie je len „kusom literatúry“. Literatúru tvoria ľudia pre ľudí. Bibliu dal ľuďom Boh. V jednej galérii visí obraz, na ktorom maliar zachytil starca skloneného nad starou Bibliou. Ako asi tento – inak nádherný a isto vzácny obraz ovplyvňuje názor návštevníkov na Bibliu: starý obraz, znázorňujúci starú Bibliu v rukách starého muža. Je Biblia starou knihou a jej čítanie vhodné len pre starých ľudí? Patrí Biblia medzi pamiatky, pre ktoré je vhodné miesto len v múzeu?

Prečo sme tu?

Sme tu preto, lebo nás oslovila správa o milujúcom Bohu, ktorému na nás záleží. Boh, ktorý nám ponúkol niečo, čo neponúka nikto iný a čo si nemožno kúpiť – naplnený život, harmonické vzťahy a otvorenú budúcnosť. A pretože sme sa presvedčili, že život s takouto nádejou je krajší a bohatší, túžime ňou nadchnúť aj ľudí okolo nás… Sme tu aj preto, lebo Kristus od kresťanov očakáva, že budú „soľou“ spoločnosti. Snažíme sa predstavovať morálne a etické hodnoty kresťanstva, citlivo sledovať dianie v spoločnosti a láskavo, no súčasne naliehavo upozorňujeme na nebezpečenstvá vyplývajúce z rozhodnutí, ktoré ju ohrozujú.

Prečo Cirkev Adventistov Siedmeho Dňa?

Ako veriaci sa snažíme robiť všetko pre to, aby bol život na tomto svete lepší a ľahší. Napriek tomu sa takmer denne pred našimi očami plnia biblické predpovede o tom, že ako ľudstvo sme pri riešení svojich problémov odkázaní na pomoc mimo nás, ktorá musí prísť „zhora“.