Pozvánka na Týždeň duchovnej obnovy

(24. 7. – 31. 7. 2016, Nové Mesto pod Šiatrom)

Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY. 01Uskutoční sa 24. – 31. júla 2016 v príjemnom prostredí najväčšieho protestantského školiaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, v Novom Meste pod Šiatrom(Sátoraljaújhely). Je to mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Písma Svätého, modlitbách, zážitkových aktivitách s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii.  Hosťami budú aj kresťanskí psychológovia a poradcovia Milena MikulkováMojmír Voráč.

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život.  Ubytovanie je zabezpečené v ôsmich pavilónoch a v hoteli, v rekreačnom zariadení Hradný vrch (Várhegy Üdülő), s veľkou prednáškovou sálou, jedálňou, bazénom, ihriskami a s altánkami. Informácie o podmienkach ubytovania, stravy a cenník nájdete v priloženej prihláške. Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho oficiálnej webovej stránke:http://www.zemplen.hu/varhegy.
03

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S bratským pozdravom, Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

 

Viac informácií tu: link