80. výročie založenia zboru v Trenčíne

Zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Trenčíne Vás pozýva na slávnostnú bohoslužbu pri príležitosti 80. výročia jeho založenia. Uskutoční sa 25. júna 2016 o 9:00 hod. v dome armády ODA v Trenčíne. Stiahnite si:

PlagátA4_plagat_TN_80vyrocie