Pôst 1. Októbra 2016

Dávame vám do povedomia sobotu pôstu a modlitieb. Bude sa konať 1.10. Bližšie informácie sú na linku nižšie. Pre tých, ktorým sa nechce kliknúť len zhrnieme, že v túto sobotu sa bude konať medzinárodný pôst v cirkvi a hlavnou témou budú ľudia z iných cirkví. Ak môžete, prosíme, aby ste to oznámili aj vo zboroch, nech to má silu

tu kliknúť pre podrobnejšie informácie: link14445984_1187186761322717_9178407725058496187_n