Program pre mládež, Livin 2018

Oddelenie mládeže Cirkvi adventistov siedmeho dňa pripravilo program pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov s názvom Livin (v preklade Žiť pre …).

Mladí ľudia v tomto veku riešia dve otázky, „Kto som?“ a „Kam patrím?“ (alebo „Kde môžem byť užitočný?“).

Livin reaguje na tieto otázky a na potrebu hľadania vnútornej istoty a ukotvenia v živote mladého človeka. Livin nenahrádza výchovu rodičov, nekonkuruje významu rodiny v živote teenegera a neznižuje dôležitosť zboru pre jeho duchovnosť.

Livin ponúka prostredie, kde mladý človek môže rásť prostredníctvom nových vzťahov a priateľstiev s veriacimi mladými ľuďmi zo zborov našej cirkvi na Slovensku. Livin bude otvárať témy ako sebadôvera, cieľavedomosť, komunikácia, vzťahy, služba, duchovný život, viera v Ježiša Krista.

Veľmi dôležitou súčasťou Livin budú praktické workshopy, kde si účastníci budú môcť vyskúšať zručnosti v rôznych oblastiach a tak nachádzať svoje dary a talenty pre službu (workshopy – grafika, komunikácia, posunková reč, strojopis, foto a video, vedenie tímu, ako urobiť stretnutie mládeže, príprava duchovného slova…).

Božie slovo nás vyzýva: „Radšej sa cvič v zbožnosti.“ (1Tim 4,7). Zároveň nás Božie Slovo vedie k tomu, aby sme sa spolu modlili za naše deti a urobili všetko, aby sme im ukázali cestu k duchovnému životu a k živému vzťahu s Ježišom Kristom.

Ako vedúci mládeže na Slovensku sa obraciam na Vás, sestry, bratia a rodičia s výzvou, aby ste povzbudili mladých ľudí v tomto veku k prihláseniu sa na Livin.

Stačí vyplniť online prihlášku a prečítať si ďalšie informácie:

Prihláška, klikni tu:  Livin 2018