Vydavateľstvo Advent-Orion v spolupráci s oddelením misie Slovenského združenia CASD na koncoročnom stretnutí starších a vedúcich zborov v roku 2019 predstavilo tzv. misijné letáčiky GLOW, ktoré môžu zbory a skupiny SZ CASD vo svojich priestoroch ponúknuť návštevníkom, zaujímajúcim sa o aktuálne otázky s biblickou, etickou či celospoločenskou tematikou. Zbory ich majú k dispozícii v špeciálnych stojanoch, väčšinou pred vstupom do zborovej miestnosti. Letáčiky sú určené okrem toho aj pre všetkých záujemcov, ktorí chcú takýmto spôsobom vo svojom okolí slúžiť a zvestovať evanjelium. Objednať a odobrať ich je možné u zborových traktátnikov alebo priamo vo Vydavateľstve Advent-Orion. Odporúčame, aby letáčiky objednávali prioritne celé cirkevné zbory a používali ich v rámci svojich miestnych zborových aktivít. Letáčiky sú zadarmo.

Projekt GLOW je celosvetový projekt Generálnej konferencie CASD, prístupný v mnohých jazykoch a sme radi, že sme sa aj my na Slovensku mohli stať jeho súčasťou. Zatiaľ je k dispozícii 18 letáčikov. Najnovší z nich reaguje na súčasnú situáciu s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19. Prosíme vás, milé sestry a bratia, modlitebne zvážte svoje zapojenie do tejto služby a neváhajte sa v prípade akýchkoľvek otázok obrátiť na svojich kazateľov či administrátorov SZ CASD. 

Samozrejme, letáčiky GLOW sú k dispozícii pre šírenie aj v ONLINE priestore. Je možné s nimi pracovať aj zdieľaním na sociálnych profiloch či preposielaním v PDF.

Letáčiky nájdete tu: ONLINE LETÁČIKY GLOW

Letáčiky v PDF si je možné stiahnuť dole pod článkom:

KORONAVÍRUS A IMUNITA

DAR PRE TEBA

EXISTUJE NÁDEJ PO SMRTI?

ZVÍŤAZIŤ NAD ZÁVISLOSŤOU

ZASĽÚBENIE POKOJA

ČO SVET POTREBUJE PRÁVE TERAZ

ROZHOVOR S BOHOM

PRAVÁ KNIHA V PRAVÝ ČAS

PRÍRODNÉ KATASTROFY – PREČO?

NAJVÄČŠÍ DAR ĽUDSTVU

MÝTY O PEKLE

MÔŽU MŔTVI HOVORIŤ?

KONIEC SVETA?

KDE JE BOH, KEĎ PREŽÍVAME UTRPENIE?

INTELIGENTNÁ VIERA

EVOLÚCIA NIE JE MOŽNÁ

STE ZDRAVÍ?

ÚĽAVA OD STRESU