Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Garbiarska 32,  971 01 Prievidza

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45    – biblické štúdium – sobotná škola

11:15 – 12:30   – kázanie z Božieho slova

 

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Martin Homišin

e-mail: mhomisin@casd.sk

mobil: +421 904 318 576

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V PRIEVIDZI?

GPS súradnice: 48.772992; 18.5970592